ČIA
Český institut pro akreditaci
 
ČMI, ČKS
Český metrologický institut, České kalibrační sdružení
 
EURACHEM-ČR
EURACHEM - národní organizace v České republice
 
EUROLAB-CZ
Svaz SZV, Sdružení SCZL, Asociace AAAO
 
Vstup pro členy

Jméno:
Heslo:

 

 

Odkazy

Mezinárodní úřad pro váhy a míry  BIPM   www.bipm.org
Evropský výbor pro normalizaci CEN   www.cen.eu
Databáze referenčních materiálů COMAR   www.comar.bam.de
Česká společnost pro jakost   www.csq.cz
Evropská spolupráce v akreditaci  EA   www.european-accreditation.org
Evropská organizace pro jakost EOQ   www.eoq.org
Evropský informační systém o programech zkoušení způsobilosti EPTIS   www.eptis.bam.de
EURACHEM   www.eurachem.org
EUROLAB   www.eurolab.org
Evropské sdružení národních metrologických institutů EURAMET   www.euramet.org
Mezinárodní elektrotechnická komise IEC   www.iec.ch
Internatinal Laboratory Accreditation Cooperation ILAC   www.ilac.org
Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM), společné výzkumné středisko Evropské komise   www.irmm.jrc.be
Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO   www.iso.org
Mezinárodní organizace pro legální metrologii OIML   www.oiml.org
Slovenský metrologický ústav   www.smu.gov.sk
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
(ČSN, technická normalizace v ČR)
  www.unmz.cz

 

Úvodní stránka
 
Profil
Prohlášení, Declaration
 
Dokumenty
Dokumenty ke stažení
 
Kontakt

Kontakt sekretariát

 
Odkazy
Užitečné adresy dalších institucí
 
Seznam akcí
Možnost vložení připravované akce nebo setkání do formuláře


 
© 2004 editab
zpět na úvodní stránku