ČIA
Český institut pro akreditaci
 
ČMI, ČKS
Český metrologický institut, České kalibrační sdružení
 
EURACHEM-ČR
EURACHEM - národní organizace v České republice
 
EUROLAB-CZ
Svaz SZV, Sdružení SCZL, Asociace AAAO
 
Vstup pro členy

Jméno:
Heslo:

 

 

EUROLAB-CZ

EUROLAB-CZ  je profesní zájmové sdružení právnických osob, založené v roce 1993 a zaregistrované dne 7.2.2000 pod původním názvem CZECHOLAB. Sdružení vzniklo za účelem reprezentace České republiky v oblastech měření a zkoušení materiálů a výrobků a za účelem prohlubování spolupráce a zpětné vazby s normalizací, akreditací, certifikací a posuzováním shody. EUROLAB-CZ  je od roku 2005 řádným členem  evropské federace národních asociací měřících, zkušebních a analytických laboratoří EUROLAB, kde účinně přispívá k úspěšnému vstupu České republiky na jednotný evropský trh  a zajišťuje vysokou způsobilost a důvěryhodnost českých zkušeben a laboratoří.

Zakládajícími členy jsou Asociace autorizovaných a akreditovaných organizací AAAO, Sdružení českých zkušeben a laboratoří SCZL a Svaz zkušeben pro výstavbu SZV.

 

Úvodní stránka
 
Profil
Prohlášení, Declaration
 
Dokumenty
Dokumenty ke stažení
 
Kontakt

Kontakt sekretariát

 
Odkazy
Užitečné adresy dalších institucí
 
Seznam akcí
Možnost vložení připravované akce nebo setkání do formuláře


 
© 2004 editab
zpět na úvodní stránku