ČIA
Český institut pro akreditaci
 
ČMI, ČKS
Český metrologický institut, České kalibrační sdružení
 
EURACHEM-ČR
EURACHEM - národní organizace v České republice
 
EUROLAB-CZ
Svaz SZV, Sdružení SCZL, Asociace AAAO
 
Vstup pro členy

Jméno:
Heslo:

 

 

Sdružení 4E-CZ

4E-CZ je formou zajištění trvalé vzájemné spolupráce mezi Českým institutem pro akreditaci, Českým metrologickým institutem a Českým kalibračním sdružením, EURACHEM-ČR a EUROLAB-CZ v oblastech působnosti jednotlivých uvedených subjektů, a to v přímé návaznosti na spolupráci na evropské úrovni mezi EA, EUROLAB, EURACHEM a EURAMET. Tato spolupráce se realizuje vzájemným projednáním věcí společného zájmu, přijímáním společných závěrů na základě všeobecného konsenzu a prosazováním společných zájmů ve vztahu k jiným subjektům (státní správa, podnikatelská sféra atd.). Blíže viz PROFIL

4E-CZ is a platform for continuous mutual cooperation among Czech Accreditation Institute, Czech Metrology Institute, EURACHEM-CZ and EUROLAB-CZ in the sphere of activities of these  individual national entities in the Czech republic formed in direct relation to European cooperation among EA, EUROLAB, EURACHEM and EURAMET. This cooperation will be implemented through mutual discussions of matters of common interest, by adopting common conclusions based on general consensus, and enforcement of common interest in relation to other entities (state administration, business sphere etc.). More detailed description of the work and projects of 4E-CZ, please refer to PROFIL or contact 4E-CZ secretariat.

 

Úvodní stránka
 
Profil
Prohlášení, Declaration
 
Dokumenty
Dokumenty ke stažení
 
Kontakt

Kontakt sekretariát

 
Odkazy
Užitečné adresy dalších institucí
 
Seznam akcí
Možnost vložení připravované akce nebo setkání do formuláře


 
© 2004 editab
zpět na úvodní stránku